VACUUM

VACUUM - ĎALŠÍ KROK K DOKONALOSTI

Maximálna miera individualizácie a výkon bez kompromisov - to je VACUUM. Súhra technológii pozdvihuje level boot fittingu na novú úroveň.

VACUUM 3D SKEN NOHY

Pre prvotný správny výber topánok je môžné spraviť sken tvojích nôh. To znamená, že nielen dĺžka a šírka ale celkový tvar nôh sa bere v úhavu pri výbere správneho modelu. Sknen taktiež naôže identifikovať a vizualizovať môžné body pnutia. Ak je úprava topánky potrebná, jedná z dvoch technológii: VACUUM ZONE FIT alebo VACUUM FULL FIT môže byť na tento účel použitá.

VACUUM ZONE FIT

VACUUM ZONE FIT umožňuje presný fitting skeletu topánky podľa individuálnej anatómie nohy - presne v bodoch, v ktorých je to potrebné. V prvom kroku sa identifikujú a analizujú body pnutia. Následne sa umiestnia silikónové podložky na skelet topánky a aktivuje sa zahrievanie. Následne dôjde k parciálnemu prispôsobeniu skeletu topánky individuálnemu tvaru nohy, za účlom dosiahnutia optimálneho tvaru.

VACUUM FULL FIT PROCES

VACUUM FULL FIT proces umožňuje vďaka VACUUM stanici, kompletné prispôsobenie skeletu a vnútornej papuč topánky, za účelom dosiahnutia optimálneho tvaru. Pri VACUUM FULL FIT procese sa skelet topánky zahreje na 80°C ešte predtým ako si ho nazuješ na nohu spolu s papučou. Následne sa aplikujú chladiace podložky a kompresné vankúše. Zrovná sa tvoj prirodzený postoj, nastavia požadované sily prítlaku a samotný proces tvarovania môže začať. Fischer vyvinul VACUUM tvarovaciu stanicu špeciálne pre tento účel. Je srdcom tvarovacieho procesu. Stlačený vzduch je využitý na dokonalé vytvarovanie celej topánky, tak aby dokonale sadla na tvoju nohu. Následne po zachladení si topánka uchová procesom dosiahnutý tvar.

VYBRANÉ PRODUKTY