Soma Tec


Počúvaj svoje nohy - teda prirodzený postoj

V snahe držať sa hesla "Počúvaj svoje nohy", sú všetky naše topánky vybavené technológiou Soma Tec. Vďaka prirodzenému V postoju chodidiel, táto technológia uchováva energiu v topánkach a chráni kĺby zároveň. Pre silou šetriace lyžovanie, dokonalý prenos síl a prirodzenú sekvenciu pohybov.

Bežný postoj paralelne uložených chodidiel, čo je prípad konvenčných lyžiarok, nie je človeku prirodzeným a vytvára pnutie v kolenách. Soma-Tec dáva takémuto nesprávnemu postoju stopku. Prirodzený V postoj ostáva zachovaný aj v topánke, predná časť topánok smeruje mierne smerom von a päty sú uložene nižšie. Vďaka tejto anatomickej optimalizácii, majú teraz lyžiari a skialpinisti oveľa prirodzenejší postoj. Postoj, ktorý šetrí kĺby a taktiež menej zaťažuje muskulárny systém.

Zároveň - a to je tiež niečo čo odlišuje Soma-Tec topánky od konkurencie - stred ťažiska leží presne nad stredom lyže. To garantuje lepšiu kontrolu, optimálne držanie a rýchlejší a zároveň plynulejší prechod z hrany na hranu. Vynaložená sila je prenášaná v jednom smere, čo ma za následok nárast výkonu pri zjazdoch.

Soma-Tec - vyskúšaj si to sám na sebe:

Uvoľni sa a zaujmi prirodzený postoj. V takomto prirodzenom postoji by mali špičky tvojich chodidiel jemne smerovať do vonkajšej strany. A teraz zrovnaj chodidla smerom dnu, tak aby boli uložené paralelne. Teraz sa zohni v kolenách tak nízko ako ta to pustí, bez toho aby si zdvihol päty zo zeme. Pocítiš ako sa kolená postupne budú približovať a vytvárať postoj v tvare X - zároveň pocítiš stupňujúci tlak.

A to je presne ten postoj, ktorý je pre tvoje kĺby neprirodzený a časom môže spôsobiť zdravotné problémy. Pozícia skrúteného postoja nielen že vytvára tlak v kolenách, ale taktiež vyúsťuje do neželaného tlaku na vnútornú hranu lyže, keďže tento postoj sa priamo prenáša na chodidlo, ktoré sa následne neprirodzene nakláňa do vnútornej strany.

Teraz si vyskúšaj zohnutie v kolenách pri prirodzenej V pozícii chodidiel (teda špičky smerujú mierne smerom von). V kĺboch nebude žiadne pnutie, kolená pri ohybe budú smerovať priamo v pred a rozsah zohnutia v kolenách by sa mal zväčšiť. A práve to je prirodzený postoj zohľadnený v topánkach značky Fischer.