Aeroshape

VÝKONNÁ PRI VÝSTUPE, ŽIVÁ PRI ZJAZDE.


Patentovaná technológia Fischer Aeroshape robí skialpinistickú lyžu oveľa ľahšou a vďaka špeciálnemu jadru a povrchu konštrukcie aj oveľa stabilnejšou. Vo finále to znamená lepší výkon ako pri výstupoch tak i zjazdoch.

TORSION CONTROL

Celý povrch lyže prechádza oblúkom od hrany k hrane. Tým sa sila pri prechode z hrany na hranu prenáša tou najkratšou možnou cestou - Edge to Edge - čo znižuje nežiaduce krútenie lyže. Úzky profil v oblasti uloženia hrán taktiež zosilňuje ich záber.

MASS OPTIMIZATION

Po stranách dochádza k značnej úspore materiálu. Hmotnosť ako aj ťažisko lyže sa takto koncentruje v strede lyže popri jej pozdĺžnej osi. To má za následok lepšiu stabilitu a rovnováhu pri výstupe ako aj kľudnejšie vlastnosti pri zjazde.

STREAM LINE

Aeroshape ponúka aerodynamický tvar povrchu lyže: pri výstupe sa tak znižuje odpor snehu a sneh sa na lyžu nelepí. Pri zjazde kĺže lyža snehom s menším odporom.

VYBRANÉ PRODUKTY