Fischer Easy Skin

Fischer
Easy Skin

Najjednoduhší spôsob uchytenia pásov: kombinácia lepidla a click-in systému pre spoľahlivé držanie, pevné nasadenie a jednoduché odstránenie. Mix materiálov (mohér a nylon) ponúka dokonalý sklz, skvelé držanie a vysokú odolnosť.

Pri pripevňovaní pásov je extrémne dôležité aby bola sklznica plne pripravená, to znamená čistá a suchá. Prevlečte úzku západku prednej časti pásu cez lyžu a zakliknite ju do miesta na to určeného na povrchu lyže. Následne zhora postupne pritláčajte jemne pás k sklznici.

Uvoľnenie pásov je rovnako jednoduché, len v opačnom poradí: najskôr nadvihnite spodný koniec pásov od sklznice a potom ťahajte smerom nahor k špičke. Následne uvoľníte západku a vyvlečte ju späť cez lyžu. Ostáva už len odložiť pásy na bezpečné miesto a naplno si užívať zjazdy.

VYBRANÉ PRODUKTY