Profoil Quick Guide


PRED PRVÝM POUŽITÍM


1. Vybaľ PROFOIL pás z krabice a porozkladaj ho.

2. Odstráň ochranný plastový film z priľnavej strany PROFOIL pásu. Dôležité: tento film nie je určené ako oddeľovač pásov pri následnom používaní. Tento film je 100% recyklovateľný, môže byť teda vyhodený s bežným odpadom.

3. Keď chcete pásy PROFOIL odložiť, pripevnite priloženú ochrannú pásku k zadnému koncu pásu PROFOIL, tak aby sa priľnavý povrch pásu pri skladaní nezlepil.

4. Pásy PROFOIL poskladajte samostatne a vložte ich do pôvodnej krabice, prípadne do priloženého vrecka.

Dôležité:

- ochranné pásky treba použiť. Ak by priľnavé povrchy pásu prišli do kontaktu, PROFOIL pásy by sa mohli poškodiť a lepidlo by sa od pásu mohlo odtrhnúť.

- ak by sa pásy PROFOIL neposkladali správne podľa zárezov, nielen že by sa zvýšil ich objem v zloženom stave, no mohlo by dôjsť aj k ich deformácii, čo by následne mohlo mať negatívny dopad na ich výkon.

PRIPEVNENIE PÁSOV PROFOIL


1. Vyber pásy PROFOIL z obalu a prichyť ich na špičke lyží.

2. Postupne rozroluj pásy PROFOIL na lyžu smerom od hora nadol , tak aby boli pásy zrovnané s hranou lyže. Uisti sa, že pásy sú napnuté a že nie sú zvlnené.

3. Odstráň ochrannú pásku na konci PROFOIL pásu a pripevni montážny klip na pätke lyže. Uisti za, že klip je pevne uchytený a že pás je správne zrovnaný.

ODSTRÁNENIE PÁSOV PROFOIL


1. Otvor klip na pätke a oddeľ pásy PROFOIL od lyže.

2. Ihneď nasaď ochrannú pásku na zadnú časť pásu.

3. Teraz odlep celý pás od lyže a poskladaj ho podľa vyznačených záhybov. Správne nasadenie ochrannej pásky a poskladanie pásu zamedzí jeho vysychaniu a prípadnému zašpineniu.

4. Odlož pásy do vrecka určeného na skladovanie.

SKLADOVANIE A ÚDRŽBA


1. Nikdy neskladuj pásy PROFOIL na radiátoroch alebo pri iných zdrojoch tepla. Nenechávaj ich taktiež príliš dlho na silnom priamom slnku.

2. Dlhodobo skladuj osušené pásy na chladnom, suchom a tmavom mieste.

3. Po dlhšom používaní prekontroluj stav lepidla na pásoch. Ak treba, doplň vrstvu lepidla a nechaj pred skladaním pásu zaschnúť najmenej na dobu 6 hodín. V prípade, že dôjde k extrémnemu zašpineniu pásu, odporúčame jeho vyčistenie nechať na odborníkov v servise.

4. Dbajte o to, aby sa priľnavý povrch pásov nepoškrabal.

5. Fischer pre servis odporúča produkty zn. KOHLA Tirol.

6. Všeobecné pravidlo: ak je skĺznica lyží v dobrom stave, bude správne fungovať aj lepidlo na pásoch.

7. Fischer odporúča tekutý vosk TOKO GRIP and GLIDE.

DôLEŽITÉ POZNÁMKY


1. Pred nasadením pásov sa uisti, že lyže sú čisté a bez snehu.

2. Nikdy nenalepuj PROFOIL pásy na príliš vysušené alebo nenavoskované lyže. Následne oddelenie by mohlo byť zložité a v krajnom prípade by časti lepidla mohli ostať na lyžiach.

3. V príliš strmom alebo zľadovatelnom teréne odporúčame použitie mačiek.

4. Nikdy nespájaj pásy PROFOIL o seba a pásy neroluj!