STAROSTLIVOSŤ O TWIN SKIN


STAROSTLIVOSŤ O TWIN SKIN

Pri používaní lyží s pásmi je úplne bežné, že pásy na seba časom nazbierajú nečistoty a vosk zo stopy a tak sa časom môžu zaniesť špinou. Dôsledkom môže byť zníženie ich schopnosti v sklze a zachytávanie snehu. Trocha starostlivosti o pásy však rýchlo pomôže a zabezpečí ničím nerušenú zábavu na snehu.

V zmysle dosiahnutia lepšieho sklzu a prevencie pred namŕzaním snehu na pásoch, odporúčame použitie bežne komerčne dostupného tuhého sklzového vosku alebo tekutého vosku bez rozpúšťadiel. Nanášanie vosku treba vždy realizovať v smere vlasu , teda odpredu k zadnej časti a následne v rovnakom smere pásy čo najjemnejšie vykefovať plastovou kefou.

Maximálnu opatrnosť treba venovať starostlivosti v prípade použitia voskov obsahujúcich rozpúšťadla. Vosk treba nanášať v minimálnom nutnom množstve, za použitia nasiakavej handričky. Nadmerné množstvo vosku obsahujúceho rozpúšťadla by totiž mohlo rozpustiť lepidlo použité na uchytenie pásov o lyže. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na použitie bežne dostupných odstraňovačov voskov.