TWIN SKIN CARE

När du använder skin skidor är det ganska normalt att hudremsor tar upp partiklar av smuts eller vax från banan och blir smutsiga över tiden. Detta resulterar i minskade glidegenskaper och risken för snöstoppning. En viss mängd skidomsorg hjälper dig här, och gör de roligare i de olika snöförhållandena.

För att rengöra hudremsor rekommenderar vi att du använder EASY SKIN CLEANER och rengör sedan hudremsorna framifrån och bak med en trasa.

För att förbättra glidet och förhindra snö från att klibba fast rekommenderar vi att du använder EASY ANTI ICE SKIN HF, som också appliceras från toppen av hudremsan till längst bak.

Båda produkterna är fria från kolvätelösningsmedel vilket innebär att det inte finns någon negativ inverkan på vidhäftningen av hudlimet. Var försiktig med produkter som innehåller kolvätelösningsmedel. Överskottsmängder kan leda till att hudlimet kommer att bli ointaget.