Skidvård och förberedelser på ett enkelt sätt

Många skidåkare känner till problemet när stålkanterna är så slöa att de fastnar i snön eller att de saktar ner din fart. Du har helt enkelt inget fäste längre. Skidor är som bilar. Ju mer du sköter om dina skidor destå längre kommer du att kunna njuta av att åka på de. Ordentlig skötsel och förberedelse är nyckeln till en bra prestation, hållbarhet och att du får roligare i backen.

Slipa stålkanter och valla skidor är ett jobb för yrkesmän. Riktigt bra skidvård är ofta ett resultat av många års erfarenhet. Men du måste såklart börja någonstans, och som ordspråket säger: Övning ger färdighet.

1. Ta bort plastkant: Använd en kantbortagare för att få bort överflödig plast vilket möjliggör en effektivare slipning av stålkanten

2. Fila kanterna: Den ideala vinkeln är 87-88° för bästa grepp. Filar kan införskaffas i välsorterade sportbuiker. Steg 1: använd grov fil. Steg 2: Avsluta genom att använda en fin diamantfil.

3. Clean the base: Dirt, dust and wax remnants can be removed using a cleaning solvent obtainable from specialist sports shops.

VIKTIGT: Innan vi går vidare till nästa steg ska skidan luftas (lämna utomhus i minst 15 minuter) Ett alternativ är varm vallning. (Värm in vallan med hjälp av ett vallajärn och skrapa genast av överflödig valla).

4. Applicera valla: Håll vallan mot vallajärnet och låt det droppa ner på belaget.

OBS: Vallajärnet har rätt temperatur när vallan smälter jämt utan att det bildas rök.

5. Stryk ut vallan med hjälp av vallajärnet: Temperaturen ska ställas in på mellan 110 och 130°C. Stryk ut vallan med ett jämt tryck och hastighet i skidans färdriktning.

OBS: Dra inte vallajärnet fram och tillbaka eller håll det på samma ställe då det finns risk att belaget överhettas.

6. Låt skidan svalna i 5-10 minuter innan överflödig valla tas bort. Använd dig av en plexiglasskrapa, håll ett konstant lätt tryck och skrapa av vallan i skidans färdriktning.

7. Borsta belaget med en nylon och/eller en kombinationsborste i skidans färdrikting. För bästa möjliga glid borsta belaget noggrant så att all kvarvarande valla avlägsnas.