Twin Skin Care


TWIN SKIN Care

Vid användning av skidor med ”stighudar” är det normalt att det fastnar smutspartiklar eller valla från skidspåret. Med tiden resulterar detta i minskat glid och risk för att snö fastnar. Skidvård hjälper för detta och garanterar dig en roligare skidåkning i alla olika snöförhållanden.

För ett ökat glid och för att förhindra att snö fastnar rekommenderar vi att du använder kommersiellt tillgängliga glidvalla block eller lösningsmedelsfria flytande vallor. I båda fallen är det lämpligt att applicera vallan från den främre till den bakre delen av remsorna och sedan borsta ut med en plastborste med så lite tryck som möjligt, också från den främre till den bakre delen.

Man måste vara försiktig när man använder lösningsmedelsbaserade flytande vallor. Dessa vallor måste användas mycket sparsamt med absorberande trasor (se bilder), stighuden kan lösas upp om för mycket valla används. Detta gäller även för användningen av kommersiellt tillgängliga vallaborttagningsmedel som är specialframtagna för rengöring av stighudar.