NIS: Advantage of adjustability

TUNING IN YOUR HANDS

NIS-systemet erbjuder en unik fördel genom justerbarhet. Bindningen kan glida längs NIS plattan för att möjliggöra individuell finjustering.

Denna möjlighet till individuell anpassning är av betydelse inte bara för elitåkare. Motionärer och nybörjare kan också ha nytta av att kunna göra dessa justeringar. Följande avsnitt visar hur de olika positionerna för bindningen påverka funktionen hos skidorna och hur det resulterar i förändrat glid och fäste. De olika färgerna på bilderna visar hur trycket på skidan kommer beroende på position av bindningen.

Individuella anpassningar av bindningens grundinställning kan göras beroende på åkstil. Genom att använda NIS nyckel eller Quick LockTM -funktionen kan justeringar göras på nolltid - även när du är ute i skidspåret.

Effekter on skating

Bindning flyttas längre fram:

 • Ökat tryck i fästzonen
 • Fördel: ökad glidstabilitet
 • Viktigt: förlorar hastighet

Bindningen flyttas längre tillbaka:

 • Minskat tryck i fästzonen
 • Fördel: mer förlåtande när det gäller skidåkarens stil
 • Viktigt: inte så dynamisk

EFFECTS ON CLASSIC – GLIDING PHASE

Bindning flyttas längre fram:

 • Ökat tryck i fästzonen vid glid
 • Viktigt: minskat glid

Bindningen flyttas längre tillbaka:

 • Minskat tryck i fästzonen vid glid
 • Fördel: bättre glid

EFFECTS ON CLASSIC – KICK ACTION

Bindning flyttas längre fram:

 • Ökat tryck i fästzonen vid frånskjut
 • Fördel: Bättre fäste i uppförsbackar och mer tillförlitlig vid frånskjut.

Bindningen flyttas längre tillbaka:

 • Minskat tryckt i fästzonen vid frånskjut
 • Viktigt: Svårare att få fäste