Förberedning av glidzonen


Förberedning av glidzonen

Omfattande vård och förberedelse är nödvändigt för att uppnå ideala glidegenskaper och förlänga livslängden på dina längdskidor.

Detta varierar beroende på de specifika krav som du ställer på skidan. En ambitiös skidåkare med höga mål ska förvänta sig högsta standard. Skidorna måste därför vara väl förberedda och vårdas ordentligt.

Vid preparering av skidorna ska du se till att det finns tillräckligt med ljus och att skidan är ordentligt fastsatt i vallabordet. Rummet där du gör iordning skidorna bör ha normal rumstemperatur och vara väl ventilerat, eftersom en kall skida inte kan absorbera så mycket valla.

Förbehandling av belagsytan: Använd Fibertex upprepade gånger för att avlägsna hår i belaget (från stenslipningen) och förbättrar upptaget av valla.

Rengöring av belaget: Smuts, damm och vallarester kan tas bort med rengöringsmedel från en välsorterad sportaffär. Var försiktig - skidan måste stå utomhus i minst 15 minuter. Ett alternativ är varm vallning (tillämpa och ta omedelbart bort den mjuka glidvallan).

Lägg på glidvallan med vallajärn.

Värm in vallan med vallajärnet. Temperaturen bör ligga mellan 110°C och 130°C, beroende på vallans hårdhet. Ha ett jämt tryck på vallajärnet och stryk i färdriktningen. Varning: Stryk ej fram och tillbaka eller stanna på ett ställe för länge (risk för överhettning!). Klassiska och Crown skidor ska inte vallas med glidvalla på fästzonen.

Efter att skidorna har stått och kallnat i 5 till 10 minuter ska vallan i styrspåret tas bort med hjälp av exempelvis en styrspårssickel eller en vallasickel.

Överflödig Glidvalla ska nu tas bort med hjälp av en vallasickel som dras med lätt tryck över belaget i färdriktningen. Stegen ”lägg på glidvalla” och ”borsta belaget” upprepas för att mätta belaget. För en plus-skida med mjukvalla och en kallföresskida med hårdvalla upprepa mellan 3-6 gånger.

Borsta belaget med en nylon- eller kombiborste i skidans färdriktning. Belaget måste vara helt rent för optimalt glid. Upprepa minst 3 gånger.

När skidan är klar låt den svalna i rumstemperatur, gärna över natten men minst under 45 minuter.