Förberedning av fästzsonen


Förberedning av fästzsonen

Omfattande vård och preparering är nödvändigt för att uppnå ideala glidegenskaper och förlänga livslängden på skidorna.

Vad som bör göras är självklart olika beroende på vilka krav som ställs på skidorna. Ju högre ambitioner desto mer vård och förberedelser krävs för dina skidor.

Vid preparering av skidorna ska du se till att det finns tillräckligt med ljus och att skidan är ordentligt fastsatt i vallabordet. Rummet där du gör iordning skidorna bör ha normal rumstemperatur och vara väl ventilerat, eftersom en kall skida inte kan absorbera så mycket valla.

Fästzonen som uppmättes i sportbutiken ska ruggas upp med hjälp av sandpapper (Grain 100) i färdriktningen, detta görs för att vallan ska sitta bättre under längre tid.

Vallan apliceras i 4-6 lager på fästzonen, korka ut vallan mellan varje lager.

Vid användning av klister: applicera ut klistret i ett fiskbensmönster till vänster och höger om styrspåret och stryk sedan ut klistret jämt med hjälp av din tumme.