INNAN ANVÄNDNING FÖRSTA GÅNGEN

1. Ta ut PROFOIL genom att öppna kartongen vid de förstansade linjerna.

2. Ta bort plastfilmen från den självhäftande sidan av PROFOIL. VIKTIGT: Denna ska inte återanvändas som en separerande film för PROFOIL. Filmen kan återvinnas och kan därför kasseras på ett miljövänligt sätt.

3. Om du vill förvara PROFOIL, sätt på den bifogade skyddsfilmen på den bakre änden av PROFOIL så vidhäftningsytorna inte kommer i kontakt med varandra när de placeras tillsammans!

4. Vik ihop PROFOIL separat och lägg tillbaka de i kartongen eller i den medföljande väskan.

VIKTIGT:

- Skyddsfilmen måste användas så att inte vidhäftningsytorna kommer i kontakt med varandra eftersom PROFOIL i så fall kan bli förstörd.

- Om PROFOIL inte viks ihop rätt påverkar det inte bara packningens storlek utan det kan även skada PROFOIL vilket kan ha en negativ inverkan på prestandan.

FÄST PROFOIL

1. Ta ur PROFOIL från kartongen och fäst den på spetsen av skidan.

2. Sätt fast PROFOIL längs med skidan från toppen till slutet och se till att den ligger i linje med kanterna. Försäkra dig sedan om att PROFOIL är spänd hela vägen så den pressas med ett lätt tryck mot belaget.

3. Ta bort skyddsfimen i änden på PROFOIL och fäst monteringsklämman på skidans bakspets. Se till att klämman är fäst ordentligt och att PROFOIL är påsatt på rätt sätt. 

FÖRVAR OCH UNDERHÅLL

1. Lägg aldrig PROFOIL på element eller andra värmekällor. Lämna aldrig PROFOIL för länge i solen.

2. Förvara den ordentligt torkade PROFOIL på en kall och torr plats där den inte utsätts för ljus när den inte används.

3. Kontrollera skicket på limmet efter en längre tids användning. Byt ut limmet mot ett tunt skikt av klister som du kan applicera med hjälp av en spatel eller pensel på rengjord PROFOIL, låt torka i minst 6 timmar innan de viks ihop. Klister från andra tillverkare får inte användas under några omständigheter. Om vidhäftningsytorna är mycket smutsiga rekommenderar vi att du får de rengjorda av en professionell återförsäljare först.

4. Den vidhäftande ytan får inte skrapas bort.

5. Fischer rekommenderar produkter från KOHLA Tirol®

6. Som regel gäller följande: Om skidans belag är i gott skick kommer den vidhäftande ytan också fästa bra.

7. Fischer rekommenderar att använda grip & glide liquid wax för att förhindra att snö fastnar under skidorna och för ett bättre glid.

VIKTIGA ANTECKNINGAR

1. Vid fästninga av PROFOIL var noga med att belaget på skidan är rent och fritt från snö.
2. Fäst aldrig PROFOIL på en torr och ovallad skida. Detta kan leda till att PROFOIL kan bli svår att få loss från belaget och i vissa fall kan det bli lim kvar på skidan som är svårt att få bort.
3. Vi rekommenderar att använda broddar i brant terräng och vid hårda snö förhållanden.
4. Sätt aldrig ihop PROFOIL så limsidorna hamnar mot varandra och rulla heller inte ihop PROFOIL. 

Template für slice-type image_and_text_row2 existiert nicht!