Twin Skin

TWIN SKIN GÖR LINJEN KOMPLETT

Fischers utrustning har satt standarden i skidvärlden under flera år. Nya Twin Skin Race, Twin Skin Pro, Twin Skin X-Lite EF, Twin Skin Ström EF och Twin Skin Race Jr tillsammans med Vario Crown och Zero+ modellerna, fullbordar utbudet ypperligt vad gäller vallningsfria skidor

TWIN SKIN – EN NY NIVÅ PÅ SKIN-SKIDOR.

Mohairhuden under spannet är tvådelad och ligger om lott. Dessutom är huden infälld i skidans framkant. Detta gör att de kritiska områdena där fästytan övergår i glidyta blir mindre aggresiva vilket, resulterar i ett jämt och balanserat glid. Mohairhuden ger dessutom bra fäste särskilt i hårda och isiga spår och tackvare den unika teflonbeläggningen minimeras risken för ifrysning.

TRE TEKNOLOGIER

Genom Twin Skin, Vario Crown och Zero + har Fischer lösningen för alla temperatur- och snöförhållanden! Diagrammet visar de optimala användningsområdena för de tre olika teknologierna. Här kan du tydligt se mångsidigheten hos vario Crown men även den överlägsna prestandan Twin Skin har i hårda- eller isiga förhållanden. Zero + är i sin tur specialgjord för att fungera optimalt i temperaturer runt 0° C eller varmare.

Highlight produkter